Par banku Investoriem

Investoriem

Informācija par akcijām

Parastās akcijas
101 633 700
Priekšrocību akcijas
19 020 308

Parastās akcijas

Rietumu Bankas parastās akcijas ir akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.
Rietumu Bankas akcijas netiek kotētas biržā.

Priekšrocību akcijas

Rietumu Bankas priekšrocību akcijas ir beztermiņa akcijas bez balsstiesībām, bet ar priekšrocībām pār parastajām akcijām dividenžu saņemšanā.

Priekšrocību akcionāri saņem tādas pašas dividendes kā parastie akcionāri attiecībā uz to dalību bankā, bet ar minimālo dividenžu maksājumu, kas ir definēts kā procenti no akciju izlaišanas cenas, un, ja tie netiek samaksāti, summa tiek uzkrāta.

Pēc akcionāru kopsapulces ieskatiem dividenžu maksājumus var aizkavēt uz nenoteiktu laiku.

Priekšrocību akciju īpašnieki iegūst balsstiesības, ja banka nemaksā dividendes priekšrocību akciju īpašniekam par diviem finanšu gadiem pēc kārtas vai ja maksā tikai daļu no tām.

Vienas priekšrocību akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.

Priekšrocību akcijas netiek kotētas biržā un tika pārdotas slēgtā emisijā atlasītai bankas klientu grupai.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)