Uzkrājumi un investīcijas

Eiropas investīciju tradīcijas, kuras papildina elastīgi finanšu risinājumi un attīstītas tehnoloģijas

Sazināties ar mums

Klasiskie ieguldījumu fondi

Tas ir maksimāli vienkāršs, ātrs un ērts līdzekļu investēšanas veids obligācijās, akcijās un naudas tirgus instrumentos.

Katram fondam vai to kombinācijai ir individuāls investīciju līmenis, riska pakāpe un paredzamais ienesīgums.

Ieguldījumu fondu izmaksas
Ieguldījumu fondu pārskats

Individuālie ieguldījumu portfeļi

Individuāli risinājumi investoriem ar kapitālu sākot no 500 tūkst. USD

Visa informācija, kas ir izvietota šajā tīmekļa vietnē, ir paredzēta izmantošanai tikai un vienīgi informatīvos nolūkos, un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, rekomendāciju vai uzaicinājumu ieguldīt līdzekļus produktos, pakalpojumos vai finanšu instrumentos, kas šeit tiek aplūkoti. Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (turpmāk tekstā saukta – Banka) vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un naudas tirgū ir saistītas ar risku un pieprasa attiecīgās zināšanas un pieredzi. Katram ieguldītājam ir nepieciešams rūpīgi izanalizēt un izvērtēt šādus riskus pirms sava investīciju lēmuma pieņemšanas.

Banka vērš Jūsu uzmanību arī uz to, ka šeit publicētā informācija attiecībā uz iespējamo ienesīgumu un atbilstību Jūsu interesēm un vajadzībām (tajā skaitā, investīciju kalkulators), ir uzskatāma par tikai un vienīgi indikatīva rakstura informāciju, kas neņem vērā Jūsu personīgos apstākļus, tā var mainīties dažādu faktoru ietekmē, kā arī tā nav nekāda veida garantija ienesīgumam nākotnē. Banka, kā arī AS “Rietumu Asset Management” IPS, kopīgi vai katra atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par šīs informācijas iespējamu izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, (t.sk. sagaidāmās peļņas atrāvums), kas radās ieguldītājiem, paļaujoties uz šo informāciju. Šīs informācijas kopēšana un izplatīšana ir atļauta tikai ar Bankas un/vai AS “Rietumu Asset Management” IPS rakstisko piekrišanu.

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, lūdzam Jūs vērsties pie Bankas un/vai AS “Rietumu Asset Management” IPS klientu menedžera.

Связаться с нами

Rietumu Asset Management sniedz klientiem iespēju noformēt individuālu ieguldījumu portfeli.

Individuālais ieguldījumu portfelis ir pielāgojams investīciju produkts, kas tiek noformēts katram klientam personīgi, ņemot vērā specifiskus mērķus, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)